1. národní workshop

Ve dnech 14. a 15. října 2010 se uskutečnil v EDUCONu Přípravný seminář k 1. národnímu workshopu v rámci evropského projektu MDGs - Média pro Rozvojové cíle tisíciletí.

Seminář byl koncipován se záměrem:

  • dalšího rozvoje mediálních dovedností v oblasti podpory obecně prospěšných projektů a aktivit rozvojové spolupráce, potřebných nejen k realizaci projektu
  • informovat o aktivitách projektu, udělat si inventuru těch dosavadních a zamyslet se nad vývojem dalších
  • oslovit potenciální zájemce o dobrovolnou spolupráci na projektu.

 PDF program semináře, 126 kB

 

Foto
Evropská komise

Projekt probíhá s podporou Evropské komise.