Projekt UNDP [2000-2003]

 

Veškeré informace z průběhu projektu naleznete na samostatném webu:

www.educon.cz/undp

(pozn. tento web již není nadále aktualizován)

 

Ze členství v OECD a přípravy na vstup do Evropské unie vyplývá pro Českou republiku řada závazků v oblasti poskytování rozvojové pomoci. V letech 1978 až 1999 vláda Československé resp. České republiky spolupracovala s agencií UNIDO (Agencie Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj) formou Společného programu na přenosu národních zkušeností s průmyslovým rozvojem a přechodem na tržní ekonomiku (restrukturalizace, privatizace, rekvalifikace atd.) K hlavním úkolům programu patřila pomoc rozvojovým zemím při tvorbě jejich odvětvových kapacit. Společný program financovala vláda České republiky.

V roce 1999 vláda České republiky vyjádřila připravenost pokračovat ve spolupráci v rámci systému OSN v poskytování pomoci rozvojovým zemím, zejména při posilování jejich odvětvových kapacit a zahájila spolupráci v rozvojové pomoci s UNDP (Rozvojový program Organizace spojených národů).

Česká vláda vytvořila s UNDP svěřenecký fond (Trust Fund), pro který vyčlenila roční příspěvek 260.000 USD po dobu tří let a 270.000 USD v roce čtvrtém. Cílem svěřeneckého fondu je stát se zdrojem rozvojové pomoci poskytované formou sdílení českých zkušeností z vybraných oblastí s rozvojovými a transformujícími se zeměmi. Aktivity vykonávané v rámci svěřeneckého fondu posílí schopnost ČR poskytovat rozvojovou pomoc a vytvoří základ pro budoucí spolupráci České republiky s UNDP v roli čistě dárcovského státu.

EDUCON - realizátor projektu
V rámci svěřeneckého fondu jsou realizovány dva projekty, vycházející ze stávajících lidských i institucionálních kapacit vytvořených během dlouholeté činnosti v rámci Společného programu s UNIDO. Jeden z nich, projekt "Rozšíření spolupráce ČR s rozvojovými / transformujícími se zeměmi v oblasti trvale udržitelného průmyslového rozvoje a zdravého a odpovědného vládnutí (good governance)" od roku 2000 realizuje EDUCON Praha, občanské sdružení orientované na organizování školicích kurzů ve vybraných oblastech pro rozvojové a transformující se země, které má v této oblasti rozsáhlé zkušenosti. Tento projekt je zaměřen na sdílení českých zkušeností a poskytování technické podpory v následujících oblastech:

  • trvale udržitelný rozvoj a ekologicky šetrné technologie
  • rozvoj malého a středního podnikání, marketing, management, řízení jakosti
  • zkušenosti České republiky z reforem v oblastech zdravého a odpovědného vládnutí (good governance) a regionálního rozvoje.

Aktivity jsou zaměřeny na jednotlivá odvětví (metalurgie, strojírenství, energetika, technologie a zařízení pro zemědělství a potravinářský průmysl, laboratorní zařízení a technologie), stejně jako na oblasti přesahující do více odvětví (ochrana životního prostředí, malé a střední podnikání, marketing, management, řízení jakosti, systémy environmentálního managementu, zvyšování konkurenceschopnosti a podpora exportu, regionální rozvoj, zdravé a zodpovědné vládnutí, decentralizace). Každoroční program seminářů a studijních cest vychází z aktuálních potřeb, požadavků a doporučení rozvojových/transformujících se zemí, vlády ČR a UNDP.
Součástí aktivit projektu je i poskytování konzultačních a školících služeb v oblasti finančních analýz, zprostředkovatelská činnost a konzultační mise.
Projekt je řízen Ministerstvem zahraničních věcí ČR.