Životní styl a MDGs

projekt EK
originální název: Lifestyle and MDGs
realizace: 2010-2012

Doba vyhlášená pro splnění Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) překročila polovinu daného času. Mnoho aktivit v oblasti rozvojového vzdělávání bylo zahájeno v rozvojových zemích. Za účelem naplnění Rozvojových cílů tisíciletí stanovených do roku 2015 je třeba, aby rozvojové a evropské země propojily svá úsilí, protože jsou spojeny v globalizovaném světě. Proces Rozvojových cílů tisíciletí odráží vzájemné globální závislosti mezi rozvojovými a evropskými zeměmi. Toto platí nejen pro osmý z Rozvojových cílů tisíciletí, globální partnerství pro rozvoj, ale také pro ostatních sedm cílů jako např. pro cíl 7 (zajistit udržitelný stav životního prostředí), cíle týkající se zdravotnictví a zdraví 4, 5, 6 nebo také cíle týkající se rovných práv žen a mužů a cíl 2 (umožnění základního vzdělání všem). K naplnění těchto cílů na ekonomické, sociální, kulturní a politické úrovni nelze aktivity omezovat na rozvojové země. Pro úspěch v procesu dosahování těchto cílů je klíčová aktivní podpora evropské společnosti.

Dle výzkumu Eurobarometru z dubna 2009 týkajícího se přístupu obyvatel Evropské unie a Chorvatska k ekologii a udržitelnému rozvoji vyplývá, že Česká republika má v informovanosti svých občanů v této oblasti ještě velké rezervy. Tak například v otázce, jak dobře jsou obyvatelé ČR informováni o dopadech výrobků na životní prostředí, odpovědělo kladně 48 % dotázaných a tím se ČR umístila až na 19. příčce. V otázce: „jak důležitý je dopad daného výrobku na životní prostředí při vašem nakupování“ se ČR umístila až na 24. místě. V otázce: „jak je pro vás při nákupu směrodatné označení výrobku – šetrný k životnímu prostředí“ skončila Česká republika dokonce na posledním místě ze všech zemí EU.

Mladí profesionálové jsou v Evropě společenskou skupinou, která má velké možnosti a schopnosti ovlivnit širší skupiny obyvatelstva v jejich rozhodování a životním stylu. Jsou zároveň skupinou, která je stále velmi flexibilní ve vytváření nových hodnot.

Projekt je zaměřen na zvyšování povědomí o Rozvojových cílech tisíciletí mezi mladými profesionály v České republice a jejich motivaci k chování, které povede k aktivní podpoře Rozvojových cílů tisíciletí a implementaci této podpory do jejich životního stylu konkrétními kroky.

Evropská komise

Projekt probíhá s podporou Evropské komise.