Aktivity projektu

  1. Třístupňový multimediální trénink pro mladé lídry, zahrnující výcvik v oblasti médii jako nástroje k možné propagaci rozvojové spolupráce, sběr materiálů v zemích partnerů projektu (v Itálii, Keni/Peru a v Polsku).
  2. Vývoj a systematická aktualizace internetové platformy s komplexním e-learningovým kurzem rozvojového vzdělávání.
  3. Roční mediální program na středních školách. Bude vybráno 12 škol v ČR (celkem 32 v cílových zemích, tj. v ČR, Polsku a na Kypru), kde budou lídři projektu organizovat a vést televizní a rádio skupiny. Skupiny budou pracovat celý rok na tvorbě multimediálních materiálů o rozvojové problematice. Také budou mít zajištěn vzdělávací balíček .
  4. Dva speciální národní workshopy pro účastníky mediálních programů na školách (TV a rádio).
  5. Letní mediální škola (kemp) pro mladé lidi.
  6. Soutěže v kategoriích krátký film a audio reportáž pro účastníky mediálního programu ve školách.
  7. Mezinárodní setkání „Globální vzdělávací týden“, které bude vrcholnou mezinárodní aktivitou projektu, kde budou presentovány na mezinárodní úrovni nejlepší multimediální materiály, vzniklé v průběhu projektu, vítězné krátké filmy a audio reportáže, současně se vzdělávacími workshopy a debatami.
  8. Vytvoření komplexních multimediálních materiálů o rozvojové problematice a MDGs, které budou dostupné jako vzdělávací materiál na internetové platformě a rovněž budou distribuovány na CD.
  9. Mediální kampaň ve spolupráci s novináři z tištěných médií, TV, rádií a online médií.
  10. Informační kampaň pro učitele - speciální kampaň prostřednictvím volně dostupných materiálů o rozvojové problematice, internetová platforma s e-learningovým kurzem a motivování učitelů k organizování speciálních lekcí ve školách.
Evropská komise

Projekt probíhá s podporou Evropské komise.