Kontakt

Více informací poskytne:

Jana Pokorná
hlavní koordinátorka projektu
jana.pokorna@educon.cz, + 420 777 649 845

Evropská komise

Projekt probíhá s podporou Evropské komise.