2. národní workshop

Ve dnech 16. a 17. dubna 2011 proběhl v rámci projektu Média pro rozvojové cíle tisíciletí již druhý národní workshop. Seminář byl tentokrát zaměřen na kritickou reflexi médií a sdílení praktických zkušeností z mediální oblasti. Součástí programu byla přednáška Ondřeje Slačálka (FF UK), Karla Rožánka (ČT), Jana Línka (ČT) a Kláry Doležálkové (FAMU), po každé přednášce následovala intenzivní diskuse. Studenti středních škol také prezentovali svoji dosavadní práci na vlastních projektech a mohli si na vlastní kůži vyzkoušet mediálně-manipulační techniky.

Foto
Evropská komise

Projekt probíhá s podporou Evropské komise.