Soutěž rozvojových filmů

Součástí projektu je soutěž studentských prací. V průběhu školního roku 2010/2011 pracovali studenti zapojených škol pod vedením mladých lídrů na svých dílech o rozvojové problematice. Výsledkem jejich činnosti je celkem dvanáct výstupů, z toho tři audio a devět filmových výstupů. V každé zemi pak proběhla národní soutěž studentských prací, vítězové z Kypru, Polska i České republiky se pak utkali na mezinárodní úrovni.

Národní kolo

Komise odborníků dne 20. listopadu 2011 vynesla rozhodnutí o vítězném filmu. Systém hlasování byl takový, že každý člen poroty vytvořil svůj žebříček studentských filmů. Porota coby dva nejpovedenější filmy označila snímek A co když je všechno jinak? a Svět podle Julie. Animovaný film byl pětkrát oceněn prvním místem, dokument Svět podle Julie získal pětkrát druhé místo. V jednom případě porotce zmíněné filmy ohodnotil opačně. Nebylo tedy pochyb, který film byl na národní úrovni nejpovedenější.

Porotci na vítězném snímku oceňovali hlavně jeho formu a také to, že se studenti při jeho tvorbě naučili novou techniku. Časté ocenění, které ze strany poroty také zaznívalo, bylo za to, že klip pouze nedokumentuje situaci, ale snaží se i sdělit nějaké poselství a vyzývá k sundání růžových brýlí, což je v rámci projektu týkajícího se rozvojových cílů důležitý aspekt. Rovněž bylo často zmíněno, že nad svojí prací studenti přemýšleli, dali si s filmem spoustu práce, která vyžadovala námět, jeho zpracování, osvojení si animované techniky a je zřejmé, že se drželi uceleného plánu od vytváření námětu až po výsledné zpracování.

Autoři vítězného filmu: Monika Iĺašová, Kristýna Tauchmanová, Vojtěch Procházka

Členové poroty:

Jindra Marešová – vystudovala romistiku na FF UK v Praze. Je dlouholetou koordinátorkou vzdělávání k lidským právům v české pobočce organizace Amnesty International.

Martin Zahradník – pracuje ve Středisku volného času – Lužánky. Posláním Lužánek - střediska volného času je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením a nabízením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především dětí a mládeže.

Marek Hovorka – ředitel Festivalu dokumentárního filmu v Jihlavě – největšího dokumentárního festivalu ve střední Evropě.

Adéla Dobešová – je učitelkou. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Ondřej Slačálek – vyučuje politologii na FF UK. Zaměřuje se zejména na sociální hnutí, mezinárodní vztahy, ideologie a terorismus. Působí také jako výzkumný pracovník na Ústavu mezinárodních vztahů a jako zástupce šéfredaktora odborného časopisu Mezinárodní vztahy. Jako redaktor působil v Novém Prostoru, časopisu prodávaném lidmi na sociálním okraji, v kulturním týdeníku A2 a ve zprávách alternativních aktivit A-kontra.

Bohdan Bláhovec – studuje FAMU, obor dokumentární tvorba. Jeho filmy Kdo chce zabít Ashley? a O domě byly oceněny na FAMUfestu. Je nejúspěšnějším českým slam poetristou.

Jana Pokorná - koordinátorka projektu Média pro Rozvojové cíle tisíciletí

Mezinárodní kolo

Snímek českých středoškoláků A co když je všechno jinak? zvítězil i v mezinárodní soutěži krátkých filmů týkajících se rozvojové problematiky a Rozvojových cílů tisíciletí v Krakově v roce 2011.  Porazil konkurenční týmy z Polska a Kypru. Mezinárodní soutěž proběhla v rámci Globálního týdne vzdělávání.

A co když je všechno jinak? on-line

Film můžete zhlédnout zde.

PDF TZ Studentské filmy věnované rozvojové spolupráci v Galerii NoD, 64 kB

Evropská komise

Projekt probíhá s podporou Evropské komise.