Úvodní stránka

(c) EDUCON, o.s.

Cesta k textu na webu --> www.educon.cz / Akce / Konference a semináře

Decentrální a soběstačné modely energetiky

Termín: 25. září 2013
Místo: sál č.319, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Anotace

Chceme se společně s vámi zamyslet nad možnostmi a potenciálem, které v sobě obsahují decentrální a polycentrické modely zásobování energiemi. Již v současné době se nejen v zahraničí, ale i v České republice provozují energetické jednotky na úrovni obecních či spotřebitelských společenství, které obnovitelnými zdroji zajišťují dostatek energie pro provozovatele a umožňují i dodávky pro další odběratele. Na komunální úrovni se tak daří snižovat závislost na vnějších zdrojích, zvyšovat zaměstnanost i příjmy do obecní pokladny.

Měli bychom se zaměřit na možnosti rozvoje komunální energetiky a to z hlediska technologického i organizačního. V tom by nám měli pomoci přizvaní odborníci na obnovitelné zdroje i zástupci provozovatelů lokálních energetických jednotek.

Velký prostor bude dán společné diskusi, která by měla napomoci při hledání nejefektivnějších modelů, sdílení dobré praxe i upozornění na možné chyby a problémy.

Ke stažení