Úvodní stránka

(c) EDUCON, o.s.

Cesta k textu na webu --> www.educon.cz / Akce / Konference a semináře

Změna energetické struktury
(Udržitelný společensko-ekonomický systém, inovace a produkce)

Termín: 8. listopadu 2013
Místo: sál č. 217, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Anotace

V současné době se v energetice potýkáme s mnoha problémy. Mezi nejzávažnější patří nedostatek zdrojů, znečištění životního prostředí, negativní dopady těžebního průmyslu - především uranového, ropného a uhelného. Na druhé straně jsme svědky nárůstu inovací a nových technologií pracujících s obnovitelnými zdroji.

Problémem energetiky ovšem není jen technické know-how, ale také otázka správy. Netransparentní vlastnické vztahy, nejasně definovaná odpovědnost, vyvazování se z povinností při zajištění bezpečnosti, distribuce i dodržování základních lidských práv.

Chceme se na naší konferenci zaměřit na to, jaká by měla být změna energetické struktury, aby se energie staly socio-ekonomickým nástrojem rozvoje a nikoli environmentálně-bezpečnostním rizikem.

Ke stažení